Årsstämma för BRF Flygledaren i Torslanda kommer hållas onsdag 16 maj. Sista dag att lämna motioner till stämman är onsdag 14 mars klockan 17.00.

Styrelsen är medvetna om att det finns förbättringspotential i hur gräsklippningen i vårt område sköts. Vi behöver inte fler påpekanden angående detta, det finns tillräckligt med underlag. Det pågår arbete med att se hur vi skall kunna förbättra klippningen till kommande säsonger.

Hjälp till att göra fint i vårt område!

Vi samlas vid sandlådan klockan 10 och avslutar med gemensam fika vid ca 13.30.

Inbjudan från Trädgårdsgruppen: Gemensam städdag september 2017

Styrelsen ansvarar för föreningens och fastighetens löpande förvaltning. Vi sammanträder normalt en gång per månad.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla eller lägg en lapp i Brf Flygledarens brevlåda (töms ett par ggr/vecka). Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och vad ärendet gäller, så återkommer vi så fort vi kan.

Vid akuta fel: Kontakta vår avtalspartner SOS Alarm, tel 031-334 12 78.

Justerat protokoll från ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2017 finns att tillgå från den 21 juni. Vill du ha ett protokoll, kontakta styrelsen.

STYRELSE

Ordförande: Johanna Olofsson, NL 89

Vice ordförande: Jacob Joachimsson, NL 127

Sekreterare: Peter Damberg, NL 35

Ledamöter: Barbro Schoultz,NL 87
Jimmy Pehrson, NL 137

Suppleanter: Jack Hagström, NL 21.

VALBEREDNING

Frida Wengholm, NL 129

Sören Svanlund, NL 5

REVISORSSUPPLEANT

Sören Svanlund, NL 5

Var med och gör vårt område fint till midsommar.

Se inbjudan från trädgårdsgruppen: MIDSOMMARFINT