Midsommarstädning i BRF Flygledaren lördagen den 16 juni kl 10.00.
Lördagen innan midsommar är det dags för den årliga midsommarstädningen. Då samlas vi
vid sandlådan för att rensa ogräs i rabatterna och göra vårt område extra fint inför
midsommarfirandet.
Välkommen!
Trädgårdsgruppen i BRF Flygledaren

På grund av den sena våren, har vi flyttat fram vårens trädgårdsdag till maj.

Den 6 maj samlas vi som vanligt vid sandlådan för att göra vårt område vårfint och tar oss an arbetsuppgifterna på trädgårdsgruppens lista.

Vid 13-tiden avbryter vi för gemensam lunch. Föreningen bjuder alla medverkande på pizza.

Ta gärna med egna trädgårdsredskap om du har.

Välkommen!
Trädgårdsgruppen i BRF Flygledaren

Styrelsen är medvetna om att det finns förbättringspotential i hur gräsklippningen i vårt område sköts. Vi behöver inte fler påpekanden angående detta, det finns tillräckligt med underlag. Det pågår arbete med att se hur vi skall kunna förbättra klippningen till kommande säsonger.

Hjälp till att göra fint i vårt område!

Vi samlas vid sandlådan klockan 10 och avslutar med gemensam fika vid ca 13.30.

Inbjudan från Trädgårdsgruppen: Gemensam städdag september 2017

Styrelsen ansvarar för föreningens och fastighetens löpande förvaltning. Vi sammanträder normalt en gång per månad.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla eller lägg en lapp i Brf Flygledarens brevlåda (töms ett par ggr/vecka). Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och vad ärendet gäller, så återkommer vi så fort vi kan.

Vid akuta fel: Kontakta vår avtalspartner SOS Alarm, tel 031-334 12 78.

Justerat protokoll från ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2017 finns att tillgå från den 21 juni. Vill du ha ett protokoll, kontakta styrelsen.

STYRELSE

Ordförande: Johanna Olofsson, NL 89

Vice ordförande: Jacob Joachimsson, NL 127

Sekreterare: Peter Damberg, NL 35

Ledamöter: Barbro Schoultz,NL 87
Jimmy Pehrson, NL 137

Suppleanter: Jack Hagström, NL 21.

VALBEREDNING

Frida Wengholm, NL 129

Sören Svanlund, NL 5

REVISORSSUPPLEANT

Sören Svanlund, NL 5