Du hittar årsredovisningen för 2019 här.

Med anledning av rådande Covid19-situation ber vi dig som upplever symptom att avstå från att delta.

Tack för visad hänsyn till din grannar!

Tack vare Dig, entusastiska bostadsrättsinnehavare, har vårt flitiga arbete med våra grönytor och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter hålla efter och bättrar på vårt fina område.

Denna säsong har vi planerat in tre söndagar under växtsäsongen:

  • 19 april 2020
  • 14 juni 2020
  • 27 september 2020

Om du inte kan utföra fysiskt arbete är du välkommen att bidra med något annat; en kaka, kaffe eller bara ett gott humör! Ta chansen och träffa dina grannar.

Vi samlas vid komposten och trädgårdsförrådet kl 10.00 och avslutar gemensamt kl 13.00 med något ätbart.

Varmt välkommen!
Trädgårdsgruppen

Styrelsen ansvarar för föreningens, fastighetens och byggnadernas löpande förvaltning. Vi sammanträder normalt en gång per månad.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla eller lägg en lapp i Brf Flygledarens brevlåda NL113B (töms ett par ggr/vecka). Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och vad ärendet gäller, så återkommer vi så fort vi kan. Vänligen respektera dessa kontaktvägar för kontakt med styrelsen.

STYRELSE

Ordförande: Johanna Olofsson
Vice ordförande: Barbro Schoultz
Sekreterare: Peter Damberg
Ledamöter: Jimmy Pehrson, Julia Blomström
Suppleanter: Marianne Alexandersson, Daniel Giraud

VALBEREDNING

Annika Bergman
Birgitta Janefors

REVISORSSUPPLEANT

Emil Bellvik

Våra nio platser för besökande är till för gäster till oss som bor i området. Senaste tiden har samma bilar ofta stått parkerade där dagligen. Det är inte tillåtet och det innebär att besökare till området inte har någonstans att parkera.

Vi passar också på att påminna om att informera besökare att använda de avsedda platserna och att övriga platser är reserverade.

Hälsningar
Styrelsen i BRF Flygledaren

Snöröjning och halkbekämpning

Styrelsen har gett MBA Fastighetsservice uppdraget att sköta snöröjning och halkbekämpning under vintern. Framför lägenhetsentrén och i trappan ansvarar du som boende själv för snöröjning och halkbekämpning.

Budget 2019

Föreningens budget för 2019 är nu klar. Vår ekonomi utvecklas fortsatt bra. Vi ser därför inget behov för avgiftshöjning inför 2019 utöver avgiften för TV, bredband och IP-telefoni som höjs med 220 kr från och med 1 januari 2019 eftersom vi sedan i september har ett kollektivt avtal med Telia där alla tjänsterna ingår. Felanmälan hanteras som tidigare direkt hos Telia via deras hemsida eller telefon 90 200.

Underhållsspolning av avlopp

I slutet av januari (22-25) 2019 kommer det göras en underhållsspolning av alla våra avlopp. Det är nu ungefär tio år sedan området färdigställdes och med tiden samlas fett och avlagringar i avloppsledningarna. För att undvika akuta stopp i framtiden gör vi denna förebyggande åtgärd.

Vi kommer att behöva gå in i alla lägenheter och vädjar till alla er medlemmar i föreningen att prioritera besöket av Cleanpipe så att alla lägenheter blir spolade. Ytterligare information med detaljer och datum kommer att delats ut separat.

Fortsatt trevlig vinter!

önskar styrelsen i BRF Flygledaren i Torslanda