Hej bästa medlemmar i BRF Flygledaren!

Som bekant pågår ett omfattande arbete med ommålning av husets fasader under sommaren. Många har hört av sig med frågor om status på måleriarbetets fortskridande med anledning av den preliminära tidplanen som upprättades. Vi har fått följande uppdatering gällande resterande del av måleriarbetet;

Husen som ännu inte är tvättade kommer bli informerad genom en lapp i brevlådan innan det är dags för fasadtvättning. Planen är att målningen sedan följer kort därefter – så snart det är möjligt och när vädret tillåter.

Om du har övriga frågor om måleriarbetets tidplan hänvisar vi i första hand till vår sammarbetspartner Roger 031-7882608. Alternativt prata direkt med målarna för dagsaktuell status.

Vänliga hälsningar, Styrelsen