Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetsdag,
söndagen den 23 april kl. 11:00.

Kära medlemmar!

Vi behöver som alltid hjälpas åt med våra rabatter, grönytor och stensättningar.

I år samlas vi kl. 11:00 vid komposterna och snyggar till vårt område.
Efter utföra sysslor, ca kl. 14:00 så bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra på något annat sätt? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör?


Varmt välkommen!

Trädgårdsgruppen

Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetdag, söndagen den 23 april kl. 11:00.

Kära medlemmar!

Vi behöver som alltid hjälpas åt med våra rabatter, grönytor och stensättningar.

I år samlas vi kl. 11:00 vid komposterna och snyggar till vårt område.
Efter utföra sysslor, ca kl. 14:00 så bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra på något annat sätt?
Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör?

Styrelsen kommer även tipsa om hur vi kan sköta om våra ytterdörrar och snygga till våra räcken på bästa sätt.


Varmt välkommen!

Trädgårdsgruppen

OBS. RÄTTELSE NYTT DATUM!

Kallelse till årsstämma i BRF-Flygledaren i Torslanda tisdag den 31 maj 2022 klockan 18:00 i hembygdsgården Amhult-Lyse.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Mötets avslutande

Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetsdag, lördagen den 23 april kl. 10:00!

Tack vare allas fantastiska arbetsinsatser har arbetet med våra grönytor, rabatter och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter att hålla efter och bättrar på i vårt fina område!

Vi ses vid komposterna och trädgårdsförrådet kl. 10.00 och håller på ca 3 timmar.
Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra med något annat? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör.

Ps. Ytterligare två datum att sätta av för skötsel av våra gemensamma grönytor är måndag 20/6 från kl. 17.00 samt söndag 18/9 från kl. 10.00.

Varmt välkommen!

Välkommen till höstens

Trädgårds- och Gemensamhetsdag!

Söndagen den 19 september kl. 10:00

Tack vare allas fantastiska arbetsinsatser har arbetet med våra grönytor, rabatter och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter att hålla efter och bättrar på i vårt fina område!

Vi ses vid komposterna och trädgårdsförrådet kl. 10, hjälps åt i några timmar, och avslutar dagen vid 13-tiden. Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra med något annat? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara gott humör och

Den som vill kan sitta kvar och äta ute i trädgården – på behörigt avstånd – eller så tar du med dig maten hem om det passar dig

Varmt välkommen!