Styrelsen informerar

minoapp

MinoApp är en gratisapp från Minol. Med den kan du hålla koll på din uppmätta vatten- och värmeförbrukning direkt i din mobil. Gå in på App Store eller Google Play och sök efter MinoApp. När du laddat ner appen använder du samma inloggningsdata som till Minoweb.

Har du tappat bort lappen med dina inloggningsdata till Minoweb? Kontakta styrelsen.

Från och med i år betalar du för din vatten- och värmeförbrukning kvartalsvis i efterskott. Det kan därför vara klokt att planera privatekonomin för en något högre boendeutgift i slutet av mars, juni, september och december.

Styrelsen beklagar att den kvartalsvisa faktureringen kan belasta privatekonomin lite hårdare vissa månader. Samtidigt vill vi betona att vi följer SBC:s normala rutiner för Individuell Mätning och Debitering (IMD).

Medlemmar som vill delbetala vatten/värme kan begära s k anstånd. Kontakta i så fall styrelsen så löser vi det med SBC.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Den 1 februari 2014 inleder BRF Flygledaren ett treårigt driftsamarbete med Göteborg Energi. Syftet är att minska föreningens energiförbrukning och våra kostnader för uppvärmning och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat.

Göteborg Energi kommer under avtalsperioden att sköta drift, underhåll och övervakning av föreningens vatten- och värmesystem. Till att börja med kommer föreningens tekniska utrustning att ses över och vid behov uppdateras. Tillfälliga avbrott i vatten- och värmeförsörjningen kan förekomma under tiden som arbetet pågår. Mera info om Drift- och Underhållsavtalet finns här.

Frågor? Skicka ett mail till styrelsen@brf-flygledaren.se eller skriv en lapp och lägg i styrelsens brevlåda, så återkommer vi.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

bilforbud

 

Styrelsen har fått klagomål från medlemmar om att det förekommer biltrafik i området. Bilkörning är bara tillåten vid på- och avlastning av tyngre gods samt för transport av rörelsehindrade personer. Kan vi hjälpas åt att hålla oss till detta så slipper vi belasta föreningens ekonomi med låsbara bommar.

Styrelsen

Att hyra ut i andra hand innebär att du som bostadsrättshavare upplåter din
lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. För att hyra ut
din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd.

Styrelsen har en restriktiv syn på andrahandsuthyrning, eftersom föreningens
verksamhet, skötsel och trivsel bygger på medlemmarnas ansvar och engagemang.
Maximalt 10 % av föreningens lägenheter får samtidigt vara uthyrda i andra hand.

Skäl till upplåtelsen
För att hyra ut i andra hand ska du ha skäl som t ex:
– tillfälligt arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken du inte kan pendla
– värnpliktstjänstgöring
– provsamboende eller provboende på äldreboende
– tillfällig vistelse på sjukhem

Ansökan och beviljande
Du som vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska lämna en skriftlig ansökan till
styrelsen senast 30 dagar före hyresgästens tillträde. Blankett för ansökan får du av
styrelsen. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning i maximalt 2 år, sedan krävs ny ansökan.

Medlemmens och hyresgästens ansvar
Som bostadsrättshavare är du ansvarig för lägenheten även om du hyr ut den. Det är ditt
ansvar att hyran betalas i tid och att din hyresgäst känner till och följer föreningens
regler. Om detta missköts riskerar du att förlora din bostadsrätt. Du bör även ha ett
skriftligt avtal med hyresgästen om hyrestid, uppsägning, besittningsskydd mm.

Lagar och regler
Lagtexterna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap.
jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. Mera information hittar du på
Hyresnämndens hemsida.

Styrelsen i BRF Flygledaren Torslanda, januari 2013.