Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetsdag, lördagen den 23 april kl. 10:00!

Tack vare allas fantastiska arbetsinsatser har arbetet med våra grönytor, rabatter och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter att hålla efter och bättrar på i vårt fina område!

Vi ses vid komposterna och trädgårdsförrådet kl. 10.00 och håller på ca 3 timmar.
Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra med något annat? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör.

Ps. Ytterligare två datum att sätta av för skötsel av våra gemensamma grönytor är måndag 20/6 från kl. 17.00 samt söndag 18/9 från kl. 10.00.

Varmt välkommen!

Gemensamhets- och trädgårdsdagar 2020

Med anledning av rådande Covid19-situation ber vi dig som upplever symptom att avstå från att delta.

Tack för visad hänsyn till din grannar!

Tack vare Dig, entusastiska bostadsrättsinnehavare, har vårt flitiga arbete med våra grönytor och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter hålla efter och bättrar på vårt fina område.

Denna säsong har vi planerat in tre söndagar under växtsäsongen:

19 april 2020
14 juni 2020
27 september 2020

Om du inte kan utföra fysiskt arbete är du välkommen att bidra med något annat; en kaka, kaffe eller bara ett gott humör! Ta chansen och träffa dina grannar.

Vi samlas vid komposten och trädgårdsförrådet kl 10.00 och avslutar gemensamt kl 13.00. Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka. Alla är hjärtligt välkomna!

Den som vill kan sitta kvar och äta ute i trädgården – på behörigt avstånd – eller så tar du med dig maten hem om det passar dig bättre.

Varmt välkommen!
Trädgårdsgruppen

Så håller vi tillsammans vår utemiljö välskött här i BRF Flygledaren

De flesta som bor i BRF Flygledaren eller besöker vårt område tycker att här är väldigt trevligt, och det är ingen slump. Vår utemiljö med planteringar, buskar, träd, stensättningar och gräsytor har stor betydelse för hur området upplevs av såväl boende som besökare och blivande lägenhetsköpare. Men det krävs också en hel del arbete, inte minst sommartid, för att hålla utemiljön snygg och välskött så att inte ogräs, ohyra, skräp och torka kan ta över.

För att hålla våra boendekostnader nere, utförs all grönyteskötsel förutom gräsklippning av BRF-medlemmarna själva. Några av medlemmarna som är lite extra trädgårdsintresserade har bildat en grupp – Trädgårdsgruppen – som bistår styrelsen med planering av arbetet och inköp av växter och trädgårdsredskap.

Men – din egen arbetsinsats är lika viktig som någon annans för att hålla området snyggt och välskött. Därför är det bra om du som BRF-medlem är med och jobbar på åtminstone någon av de arbetsdagar som Trädgårdsgruppen planerar och genomför under sommarhalvåret. Det är dessutom ett väldigt trevligt sätt att lära känna sina grannar om man är nyinflyttad.

Och – skulle det vara så oturligt att du har förhinder varje arbetsdag, är det ändå fritt fram att själv gå ut och rensa lite ogräs eller sopa bort gräsklipp från gångarna runt ditt hus efter behov.

Väl mött i det gröna!

Trädgårdsgruppen

 

Så håller vi tillsammans våra grönytor fina här i BRF Flygledaren

 

Nu finns kompost för trädgårdsavfall

Rensat i trädgården eller klippt buskar? Kanske planterat om i balkonglådan?  Nu har vi en egen kompost där du kan lägga ditt trädgårdsavfall.

Var?
Du hittar komposten på gaveln vid de röda småhusen med förråd, precis utanför  trådgårdsförrådet.

Varför är det två kompostbehållare?
Det tar ett tag – upp till ett år – för en kompost att förmultna och bli användbar jord, därför är det bra att kunna alternera. Vi börjar samla i den ena och byter sedan.

Vad kan slängas i komposten?
Du kan slänga allt trädgårdsavfall som gräsklipp, ogräs och grenar och kvistar. Finfördela och blanda det material som du slänger i komposten. Klipp större grenar i bitar så att de lättare bryts ner.
Ogräs hör hemma i komposten, men undvik de som gått i frö, fröna dör inte i komposten. Ogräs som sprids med rötter – t ex maskros, kvickrot och tistel – skall inte läggas i komposten!
OBS – inget hushållsavfall i komposten, detta slänger du som vanligt i återvinningen i soprummet!

Hur fungerar en kompost
Komposterbart avfall kan läggas i en sluten eller öppen behållare. För Trädgårdskompost med grenar, gräs och liknande används en öppen kompostbehållare utan botten så att småkryp och maskar kan ta sig in och hjälpa till med nedbrytningsprocessen.
Processen är densamma oavsett kompost – organiska ämnen bryts ner av bakterier, svampar och småkryp. Detta kallas förmultning. För att förmultningen skall starta krävs syre, näring och fukt. När förmultningen är igång frigörs energi och det blir varmt. Detta är ett tecken på att det fungera. Trädgårdskompost är ett utmärkt jordförbättringsmedel som ökar mullhalten i jorden.

Juli 2014
Trädgårdsgruppen