Styrelsen ansvarar för föreningens, fastighetens och byggnadernas löpande förvaltning. Vi sammanträder normalt en gång per månad.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla eller lägg en lapp i Brf Flygledarens brevlåda NL113B (töms ett par ggr/vecka). Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och vad ärendet gäller, så återkommer vi så fort vi kan. Vänligen respektera dessa kontaktvägar för kontakt med styrelsen.

STYRELSE

Ordförande: Johanna Olofsson
Vice ordförande: Barbro Schoultz
Sekreterare: Peter Damberg
Ledamöter: Jimmy Pehrson, Julia Blomström
Suppleanter: Marianne Alexandersson, Daniel Giraud

VALBEREDNING

Annika Bergman
Birgitta Janefors

REVISORSSUPPLEANT

Emil Bellvik