Styrelsen ansvarar för föreningens, fastighetens och byggnadernas löpande förvaltning. Vi sammanträder normalt en gång per månad.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla eller lägg en lapp i Brf Flygledarens brevlåda NL113B (töms ett par ggr/vecka). Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och vad ärendet gäller, så återkommer vi så fort vi kan. Vänligen respektera dessa kontaktvägar för kontakt med styrelsen.

STYRELSE

Ordförande: Johanna Olofsson

Vice ordförande: Barbro Schoultz

Sekreterare: Peter Damberg

Ledamöter: Jimmy Pehrson, Julia Blomström

Suppleanter: Marianne Alexandersson, Daniel Giraud

 

VALBEREDNING

Annika Bergman

Birgitta Janefors

 

REVISORSSUPPLEANT

Emil Bellvik