Information angående golvvärmen

För att värmesystemet i din lägenhet ska fungera måste den stora röda kranen till golvvärmen i klädkammaren vara öppen och säkring nr 12 måste vara på.

Om du bryter strömmen till termostatregleringen (säkring nr 12) så öppnas alla golvvärme-ventiler fullt.

Även termostaterna i rummen måste stå på. Det kan ta en dag eller två innan värmesystemet kommer i balans.

Felanmälan görs till Brf’s brevlåda på mittenförrådet eller via mail.