Styrelsen är medvetna om att det finns förbättringspotential i hur gräsklippningen i vårt område sköts. Vi behöver inte fler påpekanden angående detta, det finns tillräckligt med underlag. Det pågår arbete med att se hur vi skall kunna förbättra klippningen till kommande säsonger.