Policy för andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att du som bostadsrättshavare upplåter din
lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. För att hyra ut
din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd.

Styrelsen har en restriktiv syn på andrahandsuthyrning, eftersom föreningens
verksamhet, skötsel och trivsel bygger på medlemmarnas ansvar och engagemang.
Maximalt 10 % av föreningens lägenheter får samtidigt vara uthyrda i andra hand.

Skäl till upplåtelsen
För att hyra ut i andra hand ska du ha skäl som t ex:
– tillfälligt arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken du inte kan pendla
– värnpliktstjänstgöring
– provsamboende eller provboende på äldreboende
– tillfällig vistelse på sjukhem

Ansökan och beviljande
Du som vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska lämna en skriftlig ansökan till
styrelsen senast 30 dagar före hyresgästens tillträde. Blankett för ansökan får du av
styrelsen. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning i maximalt 2 år, sedan krävs ny ansökan.

Medlemmens och hyresgästens ansvar
Som bostadsrättshavare är du ansvarig för lägenheten även om du hyr ut den. Det är ditt
ansvar att hyran betalas i tid och att din hyresgäst känner till och följer föreningens
regler. Om detta missköts riskerar du att förlora din bostadsrätt. Du bör även ha ett
skriftligt avtal med hyresgästen om hyrestid, uppsägning, besittningsskydd mm.

Lagar och regler
Lagtexterna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap.
jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. Mera information hittar du på
Hyresnämndens hemsida.

Styrelsen i BRF Flygledaren Torslanda, januari 2013.