Tänk på brandrisken när du grillar!

Tänk på att inte sätt grillen för nära husvägg när du grillar!

Detta medför stor brandrisk och orsakar obehag för din granne som får in grill-os i ventilationen.

Placera alltid grillen på avstånd från husvägg.

Trevlig sommar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen