Trädgårds- och Gemensamhetsdag!

Välkommen till årets första

Trädgårds- och Gemensamhetsdag!

Söndagen den 11 april kl. 10:00

Tack vare allas fantastiska arbetsinsatser har arbetet med våra grönytor, rabatter och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter att hålla efter och bättrar på i vårt fina område!

Vi ses vid komposterna och trädgårdsförrådet kl. 10, hjälps åt i några timmar, och avslutar dagen vid 13-tiden. Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka.

Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra med något annat? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara gott humör och glada tillrop.

Varmt välkommen!

Trädgårdsgruppen