Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetsdag, lördagen den 23 april kl. 10:00!

Tack vare allas fantastiska arbetsinsatser har arbetet med våra grönytor, rabatter och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter att hålla efter och bättrar på i vårt fina område!

Vi ses vid komposterna och trädgårdsförrådet kl. 10.00 och håller på ca 3 timmar.
Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra med något annat? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör.

Ps. Ytterligare två datum att sätta av för skötsel av våra gemensamma grönytor är måndag 20/6 från kl. 17.00 samt söndag 18/9 från kl. 10.00.

Varmt välkommen!