Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetsdag,
söndagen den 23 april kl. 11:00.

Kära medlemmar!

Vi behöver som alltid hjälpas åt med våra rabatter, grönytor och stensättningar.

I år samlas vi kl. 11:00 vid komposterna och snyggar till vårt område.
Efter utföra sysslor, ca kl. 14:00 så bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra på något annat sätt? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör?


Varmt välkommen!

Trädgårdsgruppen

Välkommen till årets första trädgårds- och gemensamhetdag, söndagen den 23 april kl. 11:00.

Kära medlemmar!

Vi behöver som alltid hjälpas åt med våra rabatter, grönytor och stensättningar.

I år samlas vi kl. 11:00 vid komposterna och snyggar till vårt område.
Efter utföra sysslor, ca kl. 14:00 så bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra på något annat sätt?
Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara ett gott humör?

Styrelsen kommer även tipsa om hur vi kan sköta om våra ytterdörrar och snygga till våra räcken på bästa sätt.


Varmt välkommen!

Trädgårdsgruppen

OBS. RÄTTELSE NYTT DATUM!

Kallelse till årsstämma i BRF-Flygledaren i Torslanda tisdag den 31 maj 2022 klockan 18:00 i hembygdsgården Amhult-Lyse.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Mötets avslutande

Välkommen till höstens

Trädgårds- och Gemensamhetsdag!

Söndagen den 19 september kl. 10:00

Tack vare allas fantastiska arbetsinsatser har arbetet med våra grönytor, rabatter och stensättningar börjat ge resultat. Vi fortsätter att hålla efter och bättrar på i vårt fina område!

Vi ses vid komposterna och trädgårdsförrådet kl. 10, hjälps åt i några timmar, och avslutar dagen vid 13-tiden. Efter ett väl utfört arbete bjuds det på något att äta och dricka.
Om du inte kan utföra fysiskt arbete kan du kanske bidra med något annat? Kanske en kaka, en kanna kaffe eller bara gott humör och

Den som vill kan sitta kvar och äta ute i trädgården – på behörigt avstånd – eller så tar du med dig maten hem om det passar dig

Varmt välkommen!

Sommarstädning i trädgården hos BRF Flygledaren Onsdag den 2 juni kl. 18.00


 
Även om inte midsommarfirandet på ängen blir som vanligt i år heller, så tar vi oss ändå tillfälle att göra lite snyggt i vår trädgård inför sommaren. Vanligtvis brukar vi ju samlas på en lördag eller söndag, men vi hoppas att en kväll mitt i veckan ska passa lika bra. Vi håller på ett par timmar eller så länge vi vill och vädret tillåter. 

Vi samlas vid röda huset för att fördela arbetsuppgifter och hämta redskap, det blir framför allt att rensa ogräs i rabatter och snygga till och göra vårt område fint inför sommaren.
 
 
 
Välkommen!
Trädgårdsgruppen BRF Flygledaren
 
 
Du vet väl att du kan låna nyckeln till vårt röda hus med alla trädgårdsredskap om du vill jobba i trädgården vid något annat tillfälle? Vår nyckel finns hos Ulrika (Lgh 67)


 
 
Höstens Trädgårdsdag är planerad till söndagen den 19 september. Mer information kommer när vi närmar oss.