Ny Facebookgrupp för medlemmar i BRF Flygledaren

Vi har startat en Facebookgrupp för boende i BRF Flygledaren. Här kan du dela med dig av information och kommunicera med dina grannar. Sök upp gruppen BRF Flygledaren Torslanda på Facebook och ansök om medlemsskap.

Tonen ska vara god och det är inte en plats för ”arga tvättstugelappar” – det är ett forum som ska främja gott grannskap. Välkommen att vara med du också!

/Anna-Karin (Malla) Deinoff, suppleant i styrelsen (NL 43)

Välkommen till gemensam trädgårdsdag!

Nu är det dags igen för en härlig stund i vår trädgård.
Vi ses söndagen den 1/10 kl. 11:00 för att göra fint inför nästa växtsäsong.
Samling vid komposterna och trädgårdsförrådet kl 11.00 för att gå igenom vad som behöver göras, och vem som gör vad.
Vi hjälps åt i några timmar, och efter väl utfört arbete bjuds på något att äta och dricka.
Alla kan bidra med något.
Ps.Kan du inte vara med så kontakta oss så kan vi låsa upp i trädgårdsförrådet vid annat tillfälle.
Johan 0708-358886, Eva-Lotta 0760-139702 eller Kristin 0703-852900

OBS. RÄTTELSE NYTT DATUM!

Kallelse till årsstämma i BRF-Flygledaren i Torslanda tisdag den 31 maj 2022 klockan 18:00 i hembygdsgården Amhult-Lyse.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Mötets avslutande

Toalettcistern som fyller på vatten långsamt?

Har du fått problem med att din toalettcistern fyller på vatten långsamt?

Då kan det vara packningen som har gått sönder. Den går relativt enkelt att byta själv. Nedan finner du en länk som exempel på hur ett sådant membran kan se ut.

http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/cersanit-membran-till-flottorventil