Tänk på brandrisken när du grillar!

Tänk på att inte sätt grillen för nära husvägg när du grillar!

Detta medför stor brandrisk och orsakar obehag för din granne som får in grill-os i ventilationen.

Placera alltid grillen på avstånd från husvägg.

Trevlig sommar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen i en bostadsrättsförening är en av de viktigaste uppgifterna som en förening har. Det är också viktigt att denna sköts korrekt. För att på bästa möjliga sätt förvalta vår ekonomi och alltid ha den senaste kunskapen inom ämnet kände Styrelsen att det var hög tid att ta in en samarbetspartner med god erfarenhet inom ekonomisk förvaltning.

Efter en lång och noggrann upphandling föll valet till slut på SBC som vår ekonomiska förvaltare. SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) är ett stort, stabilt och kunnigt företag inom bostadsrätter och de erbjöd dessutom ett konkurrenskraftigt pris för sina tjänster. Det är också en stor trygghet att jobba med SBC, då de utöver den ekonomiska förvaltningen är mycket kunniga inom allt som har med bostadsrättsföreningar att göra.

Vi har kommit en bra bit i överlämnandet och SBC kommer t.ex. hantera utskick av hyresavier från och med de 3 avier som kommer nu i mars.

Notera att betalning nu kommer ske till ett nytt postgironummer!
Det nya postgironumret hittar ni på era kommande hyresavier.

Har ni frågor/funderingar, kontakta styrelsen!

Mvh Styrelsen

Information angående golvvärmen

För att värmesystemet i din lägenhet ska fungera måste den stora röda kranen till golvvärmen i klädkammaren vara öppen och säkring nr 12 måste vara på.

Om du bryter strömmen till termostatregleringen (säkring nr 12) så öppnas alla golvvärme-ventiler fullt.

Även termostaterna i rummen måste stå på. Det kan ta en dag eller två innan värmesystemet kommer i balans.

Felanmälan görs till Brf’s brevlåda på mittenförrådet eller via mail.

Parkeringsplatser

Som alla i vårt område vet om är besöksparkeringen endast till för besökande, det är alltså inte okej att stå där permanent.

Ni som inte använder er parkeringsruta har möjlighet att hyra ut denna i andra hand till någon granne.