Tips

Hej bästa medlemmar i BRF Flygledaren!

Som bekant pågår ett omfattande arbete med ommålning av husets fasader under sommaren. Många har hört av sig med frågor om status på måleriarbetets fortskridande med anledning av den preliminära tidplanen som upprättades. Vi har fått följande uppdatering gällande resterande del av måleriarbetet;

Husen som ännu inte är tvättade kommer bli informerad genom en lapp i brevlådan innan det är dags för fasadtvättning. Planen är att målningen sedan följer kort därefter – så snart det är möjligt och när vädret tillåter.

Om du har övriga frågor om måleriarbetets tidplan hänvisar vi i första hand till vår sammarbetspartner Roger 031-7882608. Alternativt prata direkt med målarna för dagsaktuell status.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Varmvatten, uppvärmning och el kostar en hel del, som bekant. Här är en webbsajt med bra tips för dig som vill hålla nere dina kostnader.

energispartips

minoapp

MinoApp är en gratisapp från Minol. Med den kan du hålla koll på din uppmätta vatten- och värmeförbrukning direkt i din mobil. Gå in på App Store eller Google Play och sök efter MinoApp. När du laddat ner appen använder du samma inloggningsdata som till Minoweb.

Har du tappat bort lappen med dina inloggningsdata till Minoweb? Kontakta styrelsen.

Rensat i trädgården eller klippt buskar? Kanske planterat om i balkonglådan?  Nu har vi en egen kompost där du kan lägga ditt trädgårdsavfall.

Var?
Du hittar komposten på gaveln vid de röda småhusen med förråd, precis utanför  trådgårdsförrådet.

Varför är det två kompostbehållare?
Det tar ett tag – upp till ett år – för en kompost att förmultna och bli användbar jord, därför är det bra att kunna alternera. Vi börjar samla i den ena och byter sedan.

Vad kan slängas i komposten?
Du kan slänga allt trädgårdsavfall som gräsklipp, ogräs och grenar och kvistar. Finfördela och blanda det material som du slänger i komposten. Klipp större grenar i bitar så att de lättare bryts ner.
Ogräs hör hemma i komposten, men undvik de som gått i frö, fröna dör inte i komposten. Ogräs som sprids med rötter – t ex maskros, kvickrot och tistel – skall inte läggas i komposten!
OBS – inget hushållsavfall i komposten, detta slänger du som vanligt i återvinningen i soprummet!

Hur fungerar en kompost
Komposterbart avfall kan läggas i en sluten eller öppen behållare. För Trädgårdskompost med grenar, gräs och liknande används en öppen kompostbehållare utan botten så att småkryp och maskar kan ta sig in och hjälpa till med nedbrytningsprocessen.
Processen är densamma oavsett kompost – organiska ämnen bryts ner av bakterier, svampar och småkryp. Detta kallas förmultning. För att förmultningen skall starta krävs syre, näring och fukt. När förmultningen är igång frigörs energi och det blir varmt. Detta är ett tecken på att det fungera. Trädgårdskompost är ett utmärkt jordförbättringsmedel som ökar mullhalten i jorden.

Juli 2014
Trädgårdsgruppen

Gräsklippningen i vår fastighet sköts som bekant på entreprenad. Vill du själv ansa mattan utanför din lägenhet mellan varven så kan du låna denna lättkörda handgräsklippare. Hämtas och lämnas i soprummet vid sandlådan. Här finns även vattenslang och grästrimmer att låna.