Policy för andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att du som bostadsrättshavare upplåter din
lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. För att hyra ut
din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd.

Styrelsen har en restriktiv syn på andrahandsuthyrning, eftersom föreningens
verksamhet, skötsel och trivsel bygger på medlemmarnas ansvar och engagemang.
Maximalt 10 % av föreningens lägenheter får samtidigt vara uthyrda i andra hand.

Skäl till upplåtelsen
För att hyra ut i andra hand ska du ha skäl som t ex:
– tillfälligt arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken du inte kan pendla
– värnpliktstjänstgöring
– provsamboende eller provboende på äldreboende
– tillfällig vistelse på sjukhem

Ansökan och beviljande
Du som vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska lämna en skriftlig ansökan till
styrelsen senast 30 dagar före hyresgästens tillträde. Blankett för ansökan får du av
styrelsen. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning i maximalt 2 år, sedan krävs ny ansökan.

Medlemmens och hyresgästens ansvar
Som bostadsrättshavare är du ansvarig för lägenheten även om du hyr ut den. Det är ditt
ansvar att hyran betalas i tid och att din hyresgäst känner till och följer föreningens
regler. Om detta missköts riskerar du att förlora din bostadsrätt. Du bör även ha ett
skriftligt avtal med hyresgästen om hyrestid, uppsägning, besittningsskydd mm.

Lagar och regler
Lagtexterna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap.
jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. Mera information hittar du på
Hyresnämndens hemsida.

Styrelsen i BRF Flygledaren Torslanda, januari 2013.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen i en bostadsrättsförening är en av de viktigaste uppgifterna som en förening har. Det är också viktigt att denna sköts korrekt. För att på bästa möjliga sätt förvalta vår ekonomi och alltid ha den senaste kunskapen inom ämnet kände Styrelsen att det var hög tid att ta in en samarbetspartner med god erfarenhet inom ekonomisk förvaltning.

Efter en lång och noggrann upphandling föll valet till slut på SBC som vår ekonomiska förvaltare. SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) är ett stort, stabilt och kunnigt företag inom bostadsrätter och de erbjöd dessutom ett konkurrenskraftigt pris för sina tjänster. Det är också en stor trygghet att jobba med SBC, då de utöver den ekonomiska förvaltningen är mycket kunniga inom allt som har med bostadsrättsföreningar att göra.

Vi har kommit en bra bit i överlämnandet och SBC kommer t.ex. hantera utskick av hyresavier från och med de 3 avier som kommer nu i mars.

Notera att betalning nu kommer ske till ett nytt postgironummer!
Det nya postgironumret hittar ni på era kommande hyresavier.

Har ni frågor/funderingar, kontakta styrelsen!

Mvh Styrelsen

Information angående golvvärmen

För att värmesystemet i din lägenhet ska fungera måste den stora röda kranen till golvvärmen i klädkammaren vara öppen och säkring nr 12 måste vara på.

Om du bryter strömmen till termostatregleringen (säkring nr 12) så öppnas alla golvvärme-ventiler fullt.

Även termostaterna i rummen måste stå på. Det kan ta en dag eller två innan värmesystemet kommer i balans.

Felanmälan görs till Brf’s brevlåda på mittenförrådet eller via mail.

Parkeringsplatser

Som alla i vårt område vet om är besöksparkeringen endast till för besökande, det är alltså inte okej att stå där permanent.

Ni som inte använder er parkeringsruta har möjlighet att hyra ut denna i andra hand till någon granne.

Välkommen!

Detta är bostadsrättsföreningen Flygledarens hemsida!
Här kommer du att få information om vårt område, viktiga nyheter och trevliga bilder. Har du själv något att tillägga? Hör av dig till någon i styrelsen!
Håll dig informerad – titta in här ofta!